Thanh Mao

Thanh Mao

Thanh Mao

Tư vấn thiết kế xây dựng
Tên slider 002

Welcome

KIM HOÀN THANH MAO

TRANG SỨC KHẮC CHẠM TỪ TÂM Các sản phẩm nữ trang Thanh Mao không chỉ đa dạng về mẫu mã mà còn ẩn chứa sự tinh tế, sắc sảo, giúp người sở hữu thêm tự tin.

Xem thêm

Trang sức mới

Vòng tay CZ vàng

Vòng tay CZ vàng

Giá: 13.800.000 VNĐ
Nhẫn cưới Vàng 18K

Nhẫn cưới Vàng 18K

Giá: 6.500.000 VNĐ
NHẪN CƯỚI TRƠN VÀNG 18K

NHẪN CƯỚI TRƠN VÀNG 18K

Giá: 5.045.000 VNĐ
Nhẫn cưới CZ vàng 18K

Nhẫn cưới CZ vàng 18K

Giá: 6.500.000 VNĐ
Bông tai Kim cương vàng trắng

Bông tai Kim cương vàng trắng

Giá: 39.400.000 VNĐ
NHẪN CƯỚI 01

NHẪN CƯỚI 01

Giá: 3.000.000 VNĐ
Vòng tay hạt Charms

Vòng tay hạt Charms

Giá: 1.700.000 VNĐ
Nhẫn Nam Rồng Đính Đá

Mã sản phẩm: NA0000

Chất liệu: Vàng 16K

Xuất xứ: CTY TNHH Thanh Mao

Giá: Liên hệ

NHẪN NỮ ĐÍNH ĐÁ TM

Mã sản phẩm: NCVTM0011

Chất liệu: VÀNG 16K

Xuất xứ: CT TNHH THANH MAO

Giá: Liên hệ

NHẪN NỮ ĐÍNH ĐÁ TM

Mã sản phẩm: NCVTM0010

Chất liệu: VÀNG 16K

Xuất xứ: CT TNHH THANH MAO

Giá: Liên hệ

NHẪN NỮ ĐÍNH ĐÁ TM

Mã sản phẩm: NCVTM0009

Chất liệu: VÀNG 16K

Xuất xứ: CT TNHH THANH MAO

Giá: Liên hệ

NHẪN NỮ ĐÍNH ĐÁ TM

Mã sản phẩm: NCVTM0008

Chất liệu: VÀNG 16K

Xuất xứ: CT TNHH THANH MAO

Giá: Liên hệ

NHẪN NỮ ĐÍNH ĐÁ TM

Mã sản phẩm: NCVTM0007

Chất liệu: VÀNG 16K

Xuất xứ: CT TNHH THANH MAO

Giá: Liên hệ

NHẪN NỮ ĐÍNH ĐÁ TM

Mã sản phẩm: NCVTM0006

Chất liệu: VÀNG 16K

Xuất xứ: CT TNHH THANH MAO

Giá: Liên hệ

NHẪN NỮ ĐÍNH ĐÁ TM

Mã sản phẩm: NCVTM0005

Chất liệu: VÀNG 16K

Xuất xứ: CT TNHH THANH MAO

Giá: Liên hệ

NHẪN NỮ ĐÍNH ĐÁ TM

Mã sản phẩm: NCVTM0004

Chất liệu: VÀNG 16K

Xuất xứ: CT TNHH THANH MAO

Giá: Liên hệ

NHẪN NỮ ĐÍNH ĐÁ TM

Mã sản phẩm: NCVTM0003

Chất liệu: VÀNG 16K

Xuất xứ: CT TNHH THANH MAO

Giá: Liên hệ

NHẪN NỮ ĐÍNH ĐÁ TM

Mã sản phẩm: NCVTM0002

Chất liệu: VÀNG 16K

Xuất xứ: CTY TNHH Thanh Mao

Giá: Liên hệ

NHẪN NỮ ĐÍNH ĐÁ TM

Mã sản phẩm: NCVTM0001

Chất liệu: VÀNG 16K

Xuất xứ: CTY TNHH Thanh Mao

Giá: Liên hệ

Mặt dây chuyền TM - đính đá

Mã sản phẩm: MVTM0009

Chất liệu: vàng 14k

Xuất xứ: CTY TNHH Thanh Mao

Giá: 4.360.000 VNĐ

Mặt dây chuyền TM - mặt phật đá ruby thiên nhiên

Mã sản phẩm: MVTM0008

Chất liệu: vàng 16k

Xuất xứ: CTY TNHH Thanh Mao

Giá: 10.322.000 VNĐ

Mặt dây chuyền TM - đính đá

Mã sản phẩm: MVTM0007

Chất liệu: vàng 16k

Xuất xứ: CTY TNHH Thanh Mao

Giá: 3.400.000 VNĐ

Mặt dây chuyền TM - đính đá

Mã sản phẩm: MVTM0006

Chất liệu: vàng 16k

Xuất xứ: CTY TNHH Thanh Mao

Giá: 2.610.000 VNĐ

Mặt dây chuyền TM - đính đá

Mã sản phẩm: MVTM0005

Chất liệu: vàng 16k

Xuất xứ: CTY TNHH Thanh Mao

Giá: 2.590.000 VNĐ

Mặt dây chuyền TM - ngọc trai thường

Mã sản phẩm: MVTM0004

Chất liệu: vàng 16k

Xuất xứ: CTY TNHH Thanh Mao

Giá: 1.786.000 VNĐ

Mặt dây chuyền TM - Tỳ hưu đá thạch anh tóc

Mã sản phẩm: MVTM0003

Chất liệu: vàng 16k

Xuất xứ: CTY TNHH Thanh Mao

Giá: 3.770.000 VNĐ

Mặt dây chuyền TM - đính đá

Mã sản phẩm: MVTM0002

Chất liệu: VÀNG 16K

Xuất xứ: CTY TNHH Thanh Mao

Giá: 4.530.000 VNĐ

Mặt dây chuyền TM - đính đá

Mã sản phẩm: MVTM0001

Chất liệu: vàng 16k

Xuất xứ: CTY TNHH Thanh Mao

Giá: 2.130.000 VNĐ

DBVH01

Mã sản phẩm: DBVH01

Chất liệu: Vàng

Xuất xứ: Thanh Mao

Giá: Liên hệ

Nhẫn nữ TMNT1706

Mã sản phẩm: TMNT 1706

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: CTY THANH MAO

Giá: Liên hệ

Nhẫn nữ TMNT1705

Mã sản phẩm: TMNT 1705

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: CTY THANH MAO

Giá: Liên hệ

Nhẫn nữ TMNT1704 B

Mã sản phẩm: TMNT 1704 B

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: CTY THANH MAO

Giá: Liên hệ

Nhẫn nữ TMNT1702A

Mã sản phẩm: TMNT 1702A

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: CTY THANH MAO

Giá: Liên hệ

Nhẫn nữ TMNT1690 P

Mã sản phẩm: TMNT 1690 P

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: CTY THANH MAO

Giá: Liên hệ

Nhẫn nữ TMNT1689 P

Mã sản phẩm: TMNT 1689 P

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: CTY THANH MAO

Giá: Liên hệ

Nhẫn nữ TMNT1686 P

Mã sản phẩm: TMNT 1686 P

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: CTY THANH MAO

Giá: Liên hệ

Nhẫn nữ TMNT1684

Mã sản phẩm: TMNT 1684

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: CTY THANH MAO

Giá: Liên hệ

Nhẫn nữ tmnt1035

Mã sản phẩm: tmnt 1035

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: CTY THANH MAO

Giá: Liên hệ

Nhẫn nữ TMNT 1675P

Mã sản phẩm: TMNT 1675 P

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: CTY THANH MAO

Giá: Liên hệ

Nhẫn nữ TMNT 1636P

Mã sản phẩm: TMNT 1636 P

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: CTY THANH MAO

Giá: Liên hệ

Nhẫn nữ TMNCU438F

Mã sản phẩm: TMNCU 438 F

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: CTY THANH MAO

Giá: Liên hệ

Nhẫn nữ TMNC 1733

Mã sản phẩm: TMNC 1733

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: CTY THANH MAO

Giá: Liên hệ

Nhẫn nữ TMNC 1731

Mã sản phẩm: TMNC 1731

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: CTY THANH MAO

Giá: Liên hệ

Nhẫn nữ TMNC 1701

Mã sản phẩm: TMNC 1701

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: CTY THANH MAO

Giá: Liên hệ

Nhẫn nữ TMNC 1440

Mã sản phẩm: TMNC 1440

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: CTY THANH MAO

Giá: Liên hệ

Nhẫn nữ TMNC 1438

Mã sản phẩm: TMNC 1438

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: CTY THANH MAO

Giá: Liên hệ

Nhẫn nữ TMDBN130

Mã sản phẩm: TMDBN130

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: CTY THANH MAO

Giá: Liên hệ

Nhẫn nữ TMDBN 613 F

Mã sản phẩm: TMDBN 613 F

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: CTY THANH MAO

Giá: Liên hệ

Nhẫn nữ TM CB

Mã sản phẩm: TM CB

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: CTY THANH MAO

Giá: Liên hệ

Nhẫn nữ EE 29

Mã sản phẩm: EE 29

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: CTY THANH MAO

Giá: Liên hệ

Nhẫn nữ EE 25

Mã sản phẩm: EE 25

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: CTY THANH MAO

Giá: Liên hệ

Nhẫn nữ EE 24

Mã sản phẩm: EE 24

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: CTY THANH MAO

Giá: Liên hệ

Nhẫn nữ EE 19

Mã sản phẩm: EE 19

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: CTY THANH MAO

Giá: Liên hệ

Nhẫn nữ TMN 0061 F

Mã sản phẩm: TMN 0061 F

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: CTY THANH MAO

Giá: Liên hệ

Nhẫn cưới TMNCU 439 F

Mã sản phẩm: NC439 F

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: CTY THANH MAO

Giá: Liên hệ

Nhẫn cưới TMNCU 438 P

Mã sản phẩm: NC438 P

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: CTY THANH MAO

Giá: Liên hệ

Nhẫn cưới TMNCU 338

Mã sản phẩm: nc06

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: CTY THANH MAO

Giá: Liên hệ

Vòng DBV130

Mã sản phẩm: VNU02

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: VIỆT NAM

Giá: Liên hệ

Vòng tay CZ vàng

Mã sản phẩm: VNU01

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: VIỆT NAM

Giá: 13.800.000 VNĐ

Nhẫn cưới Vàng 18K

Mã sản phẩm: NC06

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: VIỆT NAM

Giá: 6.500.000 VNĐ

NHẪN CƯỚI TRƠN VÀNG 18K

Mã sản phẩm: NC05

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: VIỆT NAM

Giá: 5.045.000 VNĐ

Nhẫn cưới Kim cương vàng 18K

Mã sản phẩm: NC04

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: VIỆT NAM

Giá: 9.100.000 VNĐ

Nhẫn cưới CZ vàng 18K

Mã sản phẩm: NC03

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: VIỆT NAM

Giá: 6.500.000 VNĐ

Bông tai Kim cương vàng trắng

Mã sản phẩm: NC02

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: VIỆT NAM

Giá: 39.400.000 VNĐ

NHẪN CƯỚI 01

Mã sản phẩm: NC01

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ:

Giá: 3.000.000 VNĐ

Vòng tay hạt Charms

Mã sản phẩm: VN01

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ:

Giá: 1.700.000 VNĐ

Trang sức bán chạy

Vòng tay CZ vàng

Vòng tay CZ vàng

Giá: 13.800.000 VNĐ
Nhẫn cưới Vàng 18K

Nhẫn cưới Vàng 18K

Giá: 6.500.000 VNĐ
NHẪN CƯỚI TRƠN VÀNG 18K

NHẪN CƯỚI TRƠN VÀNG 18K

Giá: 5.045.000 VNĐ
Nhẫn cưới CZ vàng 18K

Nhẫn cưới CZ vàng 18K

Giá: 6.500.000 VNĐ
Bông tai Kim cương vàng trắng

Bông tai Kim cương vàng trắng

Giá: 39.400.000 VNĐ
NHẪN CƯỚI 01

NHẪN CƯỚI 01

Giá: 3.000.000 VNĐ
Vòng tay hạt Charms

Vòng tay hạt Charms

Giá: 1.700.000 VNĐ
Nhẫn Nam Rồng Đính Đá

Mã sản phẩm: NA0000

Chất liệu: Vàng 16K

Xuất xứ: CTY TNHH Thanh Mao

Giá: Liên hệ

NHẪN NỮ ĐÍNH ĐÁ TM

Mã sản phẩm: NCVTM0011

Chất liệu: VÀNG 16K

Xuất xứ: CT TNHH THANH MAO

Giá: Liên hệ

NHẪN NỮ ĐÍNH ĐÁ TM

Mã sản phẩm: NCVTM0010

Chất liệu: VÀNG 16K

Xuất xứ: CT TNHH THANH MAO

Giá: Liên hệ

NHẪN NỮ ĐÍNH ĐÁ TM

Mã sản phẩm: NCVTM0009

Chất liệu: VÀNG 16K

Xuất xứ: CT TNHH THANH MAO

Giá: Liên hệ

NHẪN NỮ ĐÍNH ĐÁ TM

Mã sản phẩm: NCVTM0008

Chất liệu: VÀNG 16K

Xuất xứ: CT TNHH THANH MAO

Giá: Liên hệ

NHẪN NỮ ĐÍNH ĐÁ TM

Mã sản phẩm: NCVTM0007

Chất liệu: VÀNG 16K

Xuất xứ: CT TNHH THANH MAO

Giá: Liên hệ

NHẪN NỮ ĐÍNH ĐÁ TM

Mã sản phẩm: NCVTM0006

Chất liệu: VÀNG 16K

Xuất xứ: CT TNHH THANH MAO

Giá: Liên hệ

NHẪN NỮ ĐÍNH ĐÁ TM

Mã sản phẩm: NCVTM0005

Chất liệu: VÀNG 16K

Xuất xứ: CT TNHH THANH MAO

Giá: Liên hệ

NHẪN NỮ ĐÍNH ĐÁ TM

Mã sản phẩm: NCVTM0004

Chất liệu: VÀNG 16K

Xuất xứ: CT TNHH THANH MAO

Giá: Liên hệ

NHẪN NỮ ĐÍNH ĐÁ TM

Mã sản phẩm: NCVTM0003

Chất liệu: VÀNG 16K

Xuất xứ: CT TNHH THANH MAO

Giá: Liên hệ

NHẪN NỮ ĐÍNH ĐÁ TM

Mã sản phẩm: NCVTM0002

Chất liệu: VÀNG 16K

Xuất xứ: CTY TNHH Thanh Mao

Giá: Liên hệ

NHẪN NỮ ĐÍNH ĐÁ TM

Mã sản phẩm: NCVTM0001

Chất liệu: VÀNG 16K

Xuất xứ: CTY TNHH Thanh Mao

Giá: Liên hệ

Mặt dây chuyền TM - đính đá

Mã sản phẩm: MVTM0009

Chất liệu: vàng 14k

Xuất xứ: CTY TNHH Thanh Mao

Giá: 4.360.000 VNĐ

Mặt dây chuyền TM - mặt phật đá ruby thiên nhiên

Mã sản phẩm: MVTM0008

Chất liệu: vàng 16k

Xuất xứ: CTY TNHH Thanh Mao

Giá: 10.322.000 VNĐ

Mặt dây chuyền TM - đính đá

Mã sản phẩm: MVTM0007

Chất liệu: vàng 16k

Xuất xứ: CTY TNHH Thanh Mao

Giá: 3.400.000 VNĐ

Mặt dây chuyền TM - đính đá

Mã sản phẩm: MVTM0006

Chất liệu: vàng 16k

Xuất xứ: CTY TNHH Thanh Mao

Giá: 2.610.000 VNĐ

Mặt dây chuyền TM - đính đá

Mã sản phẩm: MVTM0005

Chất liệu: vàng 16k

Xuất xứ: CTY TNHH Thanh Mao

Giá: 2.590.000 VNĐ

Mặt dây chuyền TM - ngọc trai thường

Mã sản phẩm: MVTM0004

Chất liệu: vàng 16k

Xuất xứ: CTY TNHH Thanh Mao

Giá: 1.786.000 VNĐ

Mặt dây chuyền TM - Tỳ hưu đá thạch anh tóc

Mã sản phẩm: MVTM0003

Chất liệu: vàng 16k

Xuất xứ: CTY TNHH Thanh Mao

Giá: 3.770.000 VNĐ

Mặt dây chuyền TM - đính đá

Mã sản phẩm: MVTM0002

Chất liệu: VÀNG 16K

Xuất xứ: CTY TNHH Thanh Mao

Giá: 4.530.000 VNĐ

Mặt dây chuyền TM - đính đá

Mã sản phẩm: MVTM0001

Chất liệu: vàng 16k

Xuất xứ: CTY TNHH Thanh Mao

Giá: 2.130.000 VNĐ

DBVH01

Mã sản phẩm: DBVH01

Chất liệu: Vàng

Xuất xứ: Thanh Mao

Giá: Liên hệ

Nhẫn nữ TMNT1706

Mã sản phẩm: TMNT 1706

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: CTY THANH MAO

Giá: Liên hệ

Nhẫn nữ TMNT1705

Mã sản phẩm: TMNT 1705

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: CTY THANH MAO

Giá: Liên hệ

Nhẫn nữ TMNT1704 B

Mã sản phẩm: TMNT 1704 B

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: CTY THANH MAO

Giá: Liên hệ

Nhẫn nữ TMNT1702A

Mã sản phẩm: TMNT 1702A

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: CTY THANH MAO

Giá: Liên hệ

Nhẫn nữ TMNT1690 P

Mã sản phẩm: TMNT 1690 P

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: CTY THANH MAO

Giá: Liên hệ

Nhẫn nữ TMNT1689 P

Mã sản phẩm: TMNT 1689 P

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: CTY THANH MAO

Giá: Liên hệ

Nhẫn nữ TMNT1686 P

Mã sản phẩm: TMNT 1686 P

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: CTY THANH MAO

Giá: Liên hệ

Nhẫn nữ TMNT1684

Mã sản phẩm: TMNT 1684

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: CTY THANH MAO

Giá: Liên hệ

Nhẫn nữ tmnt1035

Mã sản phẩm: tmnt 1035

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: CTY THANH MAO

Giá: Liên hệ

Nhẫn nữ TMNT 1675P

Mã sản phẩm: TMNT 1675 P

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: CTY THANH MAO

Giá: Liên hệ

Nhẫn nữ TMNT 1636P

Mã sản phẩm: TMNT 1636 P

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: CTY THANH MAO

Giá: Liên hệ

Nhẫn nữ TMNCU438F

Mã sản phẩm: TMNCU 438 F

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: CTY THANH MAO

Giá: Liên hệ

Nhẫn nữ TMNC 1733

Mã sản phẩm: TMNC 1733

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: CTY THANH MAO

Giá: Liên hệ

Nhẫn nữ TMNC 1731

Mã sản phẩm: TMNC 1731

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: CTY THANH MAO

Giá: Liên hệ

Nhẫn nữ TMNC 1701

Mã sản phẩm: TMNC 1701

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: CTY THANH MAO

Giá: Liên hệ

Nhẫn nữ TMNC 1440

Mã sản phẩm: TMNC 1440

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: CTY THANH MAO

Giá: Liên hệ

Nhẫn nữ TMNC 1438

Mã sản phẩm: TMNC 1438

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: CTY THANH MAO

Giá: Liên hệ

Nhẫn nữ TMDBN130

Mã sản phẩm: TMDBN130

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: CTY THANH MAO

Giá: Liên hệ

Nhẫn nữ TMDBN 613 F

Mã sản phẩm: TMDBN 613 F

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: CTY THANH MAO

Giá: Liên hệ

Nhẫn nữ TM CB

Mã sản phẩm: TM CB

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: CTY THANH MAO

Giá: Liên hệ

Nhẫn nữ EE 29

Mã sản phẩm: EE 29

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: CTY THANH MAO

Giá: Liên hệ

Nhẫn nữ EE 25

Mã sản phẩm: EE 25

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: CTY THANH MAO

Giá: Liên hệ

Nhẫn nữ EE 24

Mã sản phẩm: EE 24

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: CTY THANH MAO

Giá: Liên hệ

Nhẫn nữ EE 19

Mã sản phẩm: EE 19

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: CTY THANH MAO

Giá: Liên hệ

Nhẫn nữ TMN 0061 F

Mã sản phẩm: TMN 0061 F

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: CTY THANH MAO

Giá: Liên hệ

Nhẫn cưới TMNCU 439 F

Mã sản phẩm: NC439 F

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: CTY THANH MAO

Giá: Liên hệ

Nhẫn cưới TMNCU 438 P

Mã sản phẩm: NC438 P

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: CTY THANH MAO

Giá: Liên hệ

Nhẫn cưới TMNCU 338

Mã sản phẩm: nc06

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: CTY THANH MAO

Giá: Liên hệ

Vòng DBV130

Mã sản phẩm: VNU02

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: VIỆT NAM

Giá: Liên hệ

Vòng tay CZ vàng

Mã sản phẩm: VNU01

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: VIỆT NAM

Giá: 13.800.000 VNĐ

Nhẫn cưới Vàng 18K

Mã sản phẩm: NC06

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: VIỆT NAM

Giá: 6.500.000 VNĐ

NHẪN CƯỚI TRƠN VÀNG 18K

Mã sản phẩm: NC05

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: VIỆT NAM

Giá: 5.045.000 VNĐ

Nhẫn cưới Kim cương vàng 18K

Mã sản phẩm: NC04

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: VIỆT NAM

Giá: 9.100.000 VNĐ

Nhẫn cưới CZ vàng 18K

Mã sản phẩm: NC03

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: VIỆT NAM

Giá: 6.500.000 VNĐ

Bông tai Kim cương vàng trắng

Mã sản phẩm: NC02

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ: VIỆT NAM

Giá: 39.400.000 VNĐ

NHẪN CƯỚI 01

Mã sản phẩm: NC01

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ:

Giá: 3.000.000 VNĐ

Vòng tay hạt Charms

Mã sản phẩm: VN01

Chất liệu: VÀNG 18K

Xuất xứ:

Giá: 1.700.000 VNĐ

Tỉ giá vàng
 • Mã loại vàng
 • Tên loại vàng
 • Mua vào
 • Bán ra
 • 24K
 • Vàng 9999
 • 3.510.000
 • 3.540.000
 • 23k
 • Nữ Trang 23k
 • 3.430.000
 • 3.500.000
 • 18K
 • Vàng 750
 • 2.450.000
 • 2.730.000
 • 16k
 • Vàng 680
 • 2.215.000
 • 2.495.000
 • 14K
 • Vàng 610
 • 2.010.000
 • 2.290.000
Form liên hệ
eêf
Tin tức sự kiện

03
Jun

Bảng giá vàng 9h sáng 03/07: Vàng SJC biến động phiên đầu tuần

Bảng giá vàng 9h sáng 03/07: Vàng SJC biến động phiên đầu tuần

Mở cửa phiên giao dịch sáng ngày hôm nay, giá vàng SJC niêm yết tại các đơn vị kinh doanh vàng bạc đá quý đi theo chiều...

Xem thêm

03
Jun

Tỏa sáng với trang sức vàng Thanh Mao

Tỏa sáng với trang sức vàng Thanh Mao

Các sản phẩm nữ trang Thanh Mao không chỉ đa dạng về mẫu mã mà còn ẩn chứa sự tinh tế, sắc sảo, giúp người sở hữu...

Xem thêm

03
Jun

3 lý do nên mua vàng trong năm 2017

3 lý do nên mua vàng trong năm 2017

Trong những thời kỳ bất ổn, vàng thường trở thành kênh đầu tư ưa thích của các nhà đầu tư do tính an toàn cao hơn các...

Xem thêm

VIDEO CLIP

Đăng ký nhận tin