Thanh Mao

Thanh Mao

Thanh Mao

Tên slider 002
Tư vấn thiết kế xây dựng

Welcome

KIM HOÀN THANH MAO

KIM HOÀN THANH MAO là thương hiệu cho dòng sản phẩm trang sức cao cấp. Xuất hiện trên thị trường từ hơn 20 năm trước cùng với đội ngũ giàu kinh nghiệm, cùng với sự nỗ lực hết mình trong việc sáng tạo và hoàn thiện sản phẩm, quảng bá thương hiệu, phục vụ khách hàng, đảm bảo chế độ hậu mãi… đã giúp KIM HOÀN THANH MAO giữ vững được thiện cảm và tin tưởng của người tiêu dùng yêu chuộng đồ trang sức trong và ngoài nước.

Xem thêm

Trang sức mới

VÒNG NỮ VL782

Mã sản phẩm: VL782

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN NỮ TMNT2241A

Mã sản phẩm: TMNT2241A

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN NỮ TMNT2237

Mã sản phẩm: TMNT2237

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN NAM TMNA1299

Mã sản phẩm: TMNA1299

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN NAM TMNA1292

Mã sản phẩm: TMNA1292

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN NAM TMNA1285

Mã sản phẩm: TMNA1285

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN NAM TMNA1284

Mã sản phẩm: TMNA1284

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

MẶT DÂY CHUYỀN TMMD1373

Mã sản phẩm: TMMD1373

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

VÒNG NỮ TML462

Mã sản phẩm: TML462

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

MẶT DÂY CHUYỀN TMDBM177

Mã sản phẩm: TMDBM177

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

BÔNG TAI TMDBB315

Mã sản phẩm: TMDBB315

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN NỮ NT2240A

Mã sản phẩm: NT2240A

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN NỮ NT2236

Mã sản phẩm: NT2236

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN NỮ NT2221

Mã sản phẩm: NT2221

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN NỮ NT2220

Mã sản phẩm: NT2220

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN NỮ NT2219

Mã sản phẩm: NT2219

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN NỮ NT2218

Mã sản phẩm: NT2218

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN NỮ NT2217

Mã sản phẩm: NT2217

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

MẶT DÂY CHUYỀN 1A

Mã sản phẩm: 1A

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

VÒNG NỮ VL781

Mã sản phẩm: VL781

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN NỮ TMNT2232

Mã sản phẩm: TMNT2232

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN THẤP TMNT2230

Mã sản phẩm: TMNT2230

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN NỮ TMNT2224

Mã sản phẩm: TMNT2224

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN THẤP TMNT2223

Mã sản phẩm: TMNT2223

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN THẤP TMNT2116

Mã sản phẩm: TMNT2116

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN NAM TMNN1296

Mã sản phẩm: TMNN1296

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN NAM TMNN1290

Mã sản phẩm: TMNN1290

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN NAM TMNN1279

Mã sản phẩm: TMNN1279

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN CƯỚI TMNC1755

Mã sản phẩm: TMNC1755

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

BÔNG TAI TMBO1012

Mã sản phẩm: TMB01012

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

BÔNG TAI TMBO1011

Mã sản phẩm: TMBO1011

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

BÔNG TAI TMBO1010

Mã sản phẩm: TMBO1010

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN NỮ T01

Mã sản phẩm: T01

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

VÒNG NỮ DBV314

Mã sản phẩm: DBV314

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

VÒNG NỮ DBV303

Mã sản phẩm: DBV303

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN NỮ DBN317

Mã sản phẩm: DBN317

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN NỮ DBN316

Mã sản phẩm: DBN316

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN NAM THANH MAO 1207

Mã sản phẩm: TMNA1207

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN NỮ NV1695

Mã sản phẩm: NV1695

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN NỮ NT2152

Mã sản phẩm: NT2152

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẨN NAM NA1200

Mã sản phẩm: NA1200

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN NAM NA1193

Mã sản phẩm: NA1193

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN CAO NC1720

Mã sản phẩm: NC1720

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN CAO NC1716

Mã sản phẩm: NC1716

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN CAO NC1694

Mã sản phẩm: NC1694

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

VÒNG NỮ DDBV273

Mã sản phẩm: DDBV273

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

VỒNG NỮ BDV267

Mã sản phẩm: BDV267

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN NỮ DBN273

Mã sản phẩm: DBN273

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN NỮ DBN267

Mã sản phẩm: DBN267

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

MẶT DÂY CHUYỀN DBM273

Mã sản phẩm: DBM273

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

MẶT DÂY CHUYỀN DBM267

Mã sản phẩm: DBM267

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

MẶT DÂY CHUYỀN DBM263

Mã sản phẩm: DBM263

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

BÔNG TAI DBB273

Mã sản phẩm: DBB273

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

BÔNG TAI DBB267

Mã sản phẩm: DBB267

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẨN NAM NN1202

Mã sản phẩm: NN1202

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN NAM NN1201

Mã sản phẩm: NN1201

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN NAM NN1199

Mã sản phẩm: NN1199

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN NAM NN1198

Mã sản phẩm: NN1198

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẨN NAM NN1197

Mã sản phẩm: NN1197

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN NỮ NC

Mã sản phẩm:

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

Nhẫn Nam Rồng Đính Đá

Mã sản phẩm: NA0000

Chất liệu: Vàng 16K

Xuất xứ: CTY TNHH Thanh Mao

Giá: Liên hệ

Trang sức bán chạy

VÒNG NỮ VL782

Mã sản phẩm: VL782

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN NỮ TMNT2241A

Mã sản phẩm: TMNT2241A

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN NỮ TMNT2237

Mã sản phẩm: TMNT2237

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN NAM TMNA1299

Mã sản phẩm: TMNA1299

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN NAM TMNA1292

Mã sản phẩm: TMNA1292

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN NAM TMNA1285

Mã sản phẩm: TMNA1285

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN NAM TMNA1284

Mã sản phẩm: TMNA1284

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

MẶT DÂY CHUYỀN TMMD1373

Mã sản phẩm: TMMD1373

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

VÒNG NỮ TML462

Mã sản phẩm: TML462

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

MẶT DÂY CHUYỀN TMDBM177

Mã sản phẩm: TMDBM177

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

BÔNG TAI TMDBB315

Mã sản phẩm: TMDBB315

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN NỮ NT2240A

Mã sản phẩm: NT2240A

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN NỮ NT2236

Mã sản phẩm: NT2236

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN NỮ NT2221

Mã sản phẩm: NT2221

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN NỮ NT2220

Mã sản phẩm: NT2220

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN NỮ NT2219

Mã sản phẩm: NT2219

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN NỮ NT2218

Mã sản phẩm: NT2218

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN NỮ NT2217

Mã sản phẩm: NT2217

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

MẶT DÂY CHUYỀN 1A

Mã sản phẩm: 1A

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

VÒNG NỮ VL781

Mã sản phẩm: VL781

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN NỮ TMNT2232

Mã sản phẩm: TMNT2232

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN THẤP TMNT2230

Mã sản phẩm: TMNT2230

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN NỮ TMNT2224

Mã sản phẩm: TMNT2224

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN THẤP TMNT2223

Mã sản phẩm: TMNT2223

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN THẤP TMNT2116

Mã sản phẩm: TMNT2116

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN NAM TMNN1296

Mã sản phẩm: TMNN1296

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN NAM TMNN1290

Mã sản phẩm: TMNN1290

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN NAM TMNN1279

Mã sản phẩm: TMNN1279

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN CƯỚI TMNC1755

Mã sản phẩm: TMNC1755

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

BÔNG TAI TMBO1012

Mã sản phẩm: TMB01012

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

BÔNG TAI TMBO1011

Mã sản phẩm: TMBO1011

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

BÔNG TAI TMBO1010

Mã sản phẩm: TMBO1010

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN NỮ T01

Mã sản phẩm: T01

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

VÒNG NỮ DBV314

Mã sản phẩm: DBV314

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

VÒNG NỮ DBV303

Mã sản phẩm: DBV303

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN NỮ DBN317

Mã sản phẩm: DBN317

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN NỮ DBN316

Mã sản phẩm: DBN316

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN NAM THANH MAO 1207

Mã sản phẩm: TMNA1207

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN NỮ NV1695

Mã sản phẩm: NV1695

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN NỮ NT2152

Mã sản phẩm: NT2152

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẨN NAM NA1200

Mã sản phẩm: NA1200

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN NAM NA1193

Mã sản phẩm: NA1193

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN CAO NC1720

Mã sản phẩm: NC1720

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN CAO NC1716

Mã sản phẩm: NC1716

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN CAO NC1694

Mã sản phẩm: NC1694

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

VÒNG NỮ DDBV273

Mã sản phẩm: DDBV273

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

VỒNG NỮ BDV267

Mã sản phẩm: BDV267

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN NỮ DBN273

Mã sản phẩm: DBN273

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN NỮ DBN267

Mã sản phẩm: DBN267

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

MẶT DÂY CHUYỀN DBM273

Mã sản phẩm: DBM273

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

MẶT DÂY CHUYỀN DBM267

Mã sản phẩm: DBM267

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

MẶT DÂY CHUYỀN DBM263

Mã sản phẩm: DBM263

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

BÔNG TAI DBB273

Mã sản phẩm: DBB273

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

BÔNG TAI DBB267

Mã sản phẩm: DBB267

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẨN NAM NN1202

Mã sản phẩm: NN1202

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN NAM NN1201

Mã sản phẩm: NN1201

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN NAM NN1199

Mã sản phẩm: NN1199

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN NAM NN1198

Mã sản phẩm: NN1198

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẨN NAM NN1197

Mã sản phẩm: NN1197

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

NHẪN NỮ NC

Mã sản phẩm:

Chất liệu:

Xuất xứ:

Giá: Liên hệ

Nhẫn Nam Rồng Đính Đá

Mã sản phẩm: NA0000

Chất liệu: Vàng 16K

Xuất xứ: CTY TNHH Thanh Mao

Giá: Liên hệ

Tỉ giá vàng
 • Mã loại vàng
 • Tên loại vàng
 • Mua vào
 • Bán ra
 • 14K
 • 14K
 • 20.281
 • 21.682
 • 18K
 • 18K
 • 26.450
 • 27.850
 • 24K
 • 24K
 • 35.864
 • 36.564
 • SJC10C
 • SJC10C
 • 36.690
 • 36.860
 • SJC1C
 • SJC1C
 • 36.690
 • 36.890
 • SJC9999
 • SJC9999
 • 36.230
 • 36.930
 • SJC9999N
 • SJC9999N
 • 36.530
 • 36.930
Form liên hệ
eêf
h2
Tin tức sự kiện

03
Jun

Bảng giá vàng 9h sáng 03/07: Vàng SJC biến động phiên đầu tuần

Bảng giá vàng 9h sáng 03/07: Vàng SJC biến động phiên đầu tuần

Mở cửa phiên giao dịch sáng ngày hôm nay, giá vàng SJC niêm yết tại các đơn vị kinh doanh vàng bạc đá quý đi theo chiều...

Xem thêm

03
Jun

Tỏa sáng với trang sức vàng Thanh Mao

Tỏa sáng với trang sức vàng Thanh Mao

Các sản phẩm nữ trang Thanh Mao không chỉ đa dạng về mẫu mã mà còn ẩn chứa sự tinh tế, sắc sảo, giúp người sở hữu...

Xem thêm

03
Jun

3 lý do nên mua vàng trong năm 2017

3 lý do nên mua vàng trong năm 2017

Trong những thời kỳ bất ổn, vàng thường trở thành kênh đầu tư ưa thích của các nhà đầu tư do tính an toàn cao hơn các...

Xem thêm

VIDEO CLIP

Đăng ký nhận tin