Giá vàng thế giới vọt tăng trong phiên giao dịch cuối tuần

Giá vàng thế giới vọt tăng trong phiên giao dịch cuối tuần

Giá vàng thế giới vọt tăng trong phiên giao dịch cuối tuần